ΕΡΓΟ

Ιστορικό του έργου

Η ψηφιακή πρόσβαση ανοίγει ευκαιρίες για περαιτέρω μάθηση. Τα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν ανάγκη να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να συγκεντρώσουν νέες ιδέες για διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις, προκειμένου να προσφέρουν νέες ευκαιρίες μάθησης στους ενήλικες εκπαιδευόμενους και να τους εμπλέξουν στη διαδικτυακή μάθηση.

Παιδαγωγικές με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο

Το έργο διαθέτει χρόνο για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων με τις ψηφιακές δεξιότητές τους, κυρίως όσον αφορά την αύξηση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην τάξη στη χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων στη σφαίρα της μικτής μάθησης, προκειμένου να παραχθούν καλύτερα αποτελέσματα δέσμευσης. Ίσως το πιο σημαντικό, ωστόσο, αυτό που κάνει το έργο αυτό μοναδικό είναι το γεγονός ότι εμβαθύνει στην υγιή και πολύπλευρη νοοτροπία που κρύβεται μέσα στην τέχνη και την επιστήμη της μετάδοσης της γνώσης και της διδασκαλίας. Το κάνει αυτό αναγνωρίζοντας παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και δείχνοντας πώς η εφαρμογή ανάλογων μεθόδων και τεχνικών έχει απίστευτες δυνατότητες, όταν αξιοποιούνται σωστά, ώστε η μαθησιακή εμπειρία να γίνει σχετική, παρακινητική, περιεκτική και αποτελεσματική για εκπαιδευόμενους με διαφορετικό υπόβαθρο και μαθησιακό στυλ.

Μικτή μάθηση

Ως εκ τούτου, αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στο να παρέχει στο κοινό του εργαλεία για το πώς να διδάξει στην εποχή μας που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες. Μια από τις κύριες ευκαιρίες που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί μας είναι η μέθοδος της μικτής μάθησης. Η υψηλής ποιότητας Μικτή Μάθηση είναι η μέθοδος που σέβεται και συνδυάζει αποτελεσματικές παραδοσιακές τεχνικές διδασκαλίας με τη διαδικτυακή μάθηση, έχοντας πάντα τον εκπαιδευόμενο στο επίκεντρό της, με τρόπο όπου οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι παράγουν την καλύτερη δυνατή ομαδική εργασία τους.

Εκπαιδευτές ενηλίκων

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα διερευνήσουν νέες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, ειδικά όσον αφορά τη μέθοδο της μικτής μάθησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να προσαρμόζουν τα μοντέλα της μεθόδου της μικτής μάθησης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των τάξεών τους και ως εκ τούτου να εφαρμόζουν το δικό τους συνδυασμό μοντέλων για την επίτευξη των μοναδικών εκπαιδευτικών τους στόχων. Οι εκπαιδευτές θα εξελιχθούν από τεχνικούς που εφαρμόζουν τις ιδέες και τις διαδικασίες του προγράμματος σπουδών σε εκπαιδευτές ως σχεδιαστές καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων και εμπειρογνώμονες στην τέχνη και την επιστήμη της διδασκαλίας.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό