Home – Polski

“FLIP EDU UP (FEU)”

„Flip Edu Up” to projekt współfinansowany przez program Erasmus+. Projekt ma na celu modernizację systemu edukacji dorosłych i szkolenia zawodowego poprzez mieszane uczenie się.

O projekcie

Projekt zaoferuje nauczycielom/trenerom możliwość nauki dostosowania modeli metod uczenia się mieszania, aby zaspokoić potrzeby ich uczniów i jako takie będą w stanie wdrożyć własną kombinację modeli, aby osiągnąć swoje unikalne cele edukacyjne. Celem końcowym jest pomoc nauczycielom w staniu się ekspertami projektantami innowacyjnych środowisk edukacyjnych. Projekt ma 2 główne wyniki:

guidelines-icon

Przewodnik

„Metodologia, zapewnienie jakości i ocena podejścia do uczenia się mieszanego w edukacji dorosłych”

online education platform

E-platforma

Społeczność innowatorów – których wielojęzyczne e-kursy i obszar nauki społecznej umożliwią autonomiczne uczenie się przez edukatorów w krajach partnerskich i w Europie

Platforma e-learningowa będzie się składać z 2 głównych elementów

 

online courses

PRAKTYCZNE KURSY ONLINE

dla nauczycieli, aby uzyskać dostęp i otrzymywać wsparcie od twórców kursów, gdy wyruszają w podróż do nauki mieszanej

e-learning-community

PRZESTRZEŃ NAUKI

(Społeczność innowatorów), która pozwoli użytkownikom spotkać się i uczyć od siebie interaktywnie

Cele

„Flip Edu Up (FEU)” ma na celu unowocześnienie systemu edukacji dorosłych i szkolenia zawodowego poprzez Blended Learning poprzez główne cele wymienione poniżej:

teaching-skills

UMIEJĘTNOŚCI NAUCZANIA

Poprawić umiejętności nauczania edukatorów/trenerów dorosłych

digital-skills

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

Poprawa umiejętności cyfrowych nauczycieli/trenerów i dorosłych uczniów

capacity

MOŻLIWOŚCI EDUKATORÓW

Poprawić zdolność edukatorów dorosłych do prowadzenia wysokiej jakości kursów z wykorzystaniem blended learning

modernisation

MODERNIZACJA

Wsparcie modernizacji systemów edukacyjnych i szkoleniowych

resilience

ODPORNOŚĆ

Pomóż w przygotowaniu gotowości, odporności i skuteczności dostawców usług edukacyjnych podczas radzenia sobie z sytuacjami siły wyższej, wyposażając ich w narzędzia i sposób myślenia niezbędny do kontynuowania procesu uczenia się

Transformation

PRZEJŚCIE

Wygładzaj przejście z tradycyjnych środowisk uczenia się w klasie do środowisk uczenia się online w sytuacjach, w których hybrydowe/ mieszane środowisko uczenia się nie jest opcją

Gotowy żeby zacząć?

Skontaktuj się lub utwórz konto