Home – Slovenščina

“FLIP EDU UP (FEU)”

“FLIP EDU UP” je projekt, ki ga sofinancira program Erasmus+. Cilj projekta je posodobiti sistem izobraževanja odraslih in poklicnega usposabljanja z mešanim učenjem.

O projektu

Projekt bo izobraževalcem/usposabljevalcem ponudil priložnost, da se naučijo, kako prilagoditi modele metode kombiniranega učenja potrebam svojih učencev, in tako bodo lahko izvajali lastno kombinacijo modelov za doseganje svojih edinstvenih izobraževalnih ciljev. Končni cilj je pomagati izobraževalcem, da postanejo strokovni oblikovalci inovativnih učnih okolij. Projekt ima dva glavna rezultata:

guidelines-icon

 Smernice

“Metodologija, zagotavljanje kakovosti in evalvacija pristopa kombiniranega učenja v izobraževanju odraslih”

online education platform

E-platforma

Skupnost inovatorjev, katerih večjezični e-tečaji in področje družabnega učenja bodo izobraževalcem v partnerskih državah in v Evropi omogočili avtonomno učenje

Platforma za e-učenje bo sestavljena iz dveh glavnih elementov

 

online courses

PRAKTIČNI SPLETNI TEČAJI

za izobraževalce, ki lahko dostopajo do ustvarjalcev tečajev in prejmejo podporo pri njihovem delu na poti kombiniranega učenja

e-learning-community

PROSTOR ZA UČENJE

(skupnost inovatorjev), ki bo uporabnikom omogočil, da se srečajo in se interaktivno učijo drug od drugega.

Cilji

Namen projekta “Flip Edu Up (FEU)” je posodobiti sistem izobraževanja odraslih in poklicnega usposabljanja z mešanim učenjem prek glavnih ciljev, navedenih v nadaljevanju:

teaching-skills

VEŠČINE POUČEVANJA

Izboljšanje pedagoških spretnosti izobraževalcev/usposabljevalcev odraslih.

digital-skills

DIGITALNE SPRETNOSTI

Izboljšanje digitalnih spretnosti izobraževalcev/usposabljavcev in odraslih udeležencev izobraževanja.

capacity

ZMOGLJIVOSTI IZOBRAŽEVALCEV

Izboljšanje zmogljivosti izobraževalcev odraslih za izvajanje visokokakovostnih tečajev z uporabo kombiniranega učenja.

modernisation

MODERNIZACIJA

Podpora posodobitvi izobraževalnih sistemov usposabljanja

resilience

ODPORNOST

Pomagajte pripraviti pripravljenost, odpornost in učinkovitost izvajalcev izobraževanja pri obvladovanju razmer višje sile, tako da jih opremite z orodji in načinom razmišljanja, potrebnimi za nadaljevanje učnega procesa.

Transformation

PREHOD

Olajšajte prehod iz tradicionalnih učnih okolij v učilnicah v spletna učna okolja v primerih, ko hibridno/mešano učno okolje ne pride v poštev.

Ste pripravljeni začeti?

Stopite v stik ali ustvarite račun