ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ

Σύμπραξη

Το έργο Flip Edu Up συγκεντρώνει εταίρους από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Κύπρο, Σλοβενία, Πολωνία και Ιταλία.

Όλοι οι εταίροι του έργου εργάζονται πάνω στο θέμα της μικτής μάθησης, χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους, με στόχο να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και των συστημάτων κατάρτισης.

project partnership
HEUREKA LOGO

HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. s, Γερμανία

Από την ίδρυσή της το 2000, η  HeurekaNet έχει δεσμευτεί σε νέες προσεγγίσεις και μεθόδους στον τομέα της δια βίου μάθησης και συμβάλλει στην ανάπτυξη μαθησιακών πολιτισμών και υποδομών μάθησης μέσω της ανάλυσης, της έρευνας, της αξιολόγησης και των καινοτόμων ερεθισμάτων. Η καινοτομία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ανάλυση των απαιτήσεων ικανοτήτων και η ανάπτυξη εξατομικευμένων προσφορών, καθώς και η ανάπτυξη, δοκιμή και εισαγωγή νέων μεθόδων, όπως η ηλεκτρονική μάθηση/μάθηση και οι δημιουργικές προσεγγίσεις, αποτελούν κεντρικά θέματα των έργων.

DOREA Educational Institute, Κύπρος

H DOREA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 στην Κύπρο και προσφέρει υψηλής ποιότητας μη τυπική εκπαίδευση για εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες σε επίπεδο ΕΕ.

Η DOREA διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο θέμα του έργου καθώς και τεχνική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης. Τα τελευταία δύο χρόνια η DOREA διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια που επικεντρώνονται στα θέματα “Blended Learning & Flipped Classroom” και “Towards E-learning: για εκπαιδευτές ενηλίκων και ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων σε διάφορα έργα Erasmus+ KA2. Η DOREA διαθέτει επίσης ένα ευρύ δίκτυο ενδιαφερομένων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

DOREA LOGO
MVNGO LOGO

Mine Vaganti NGO, Ιταλία

Mine Vaganti NGO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Σαρδηνία το 2009, οι υπηρεσίες του οποίου περιλαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση, σχεδιασμό και ανάπτυξη έργων, θεματική έρευνα, διεθνή κινητικότητα και συμβουλευτική. Ο οργανισμός περιλαμβάνει επαγγελματίες στους τομείς του σχεδιασμού έργων και της εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής), προσαρμοσμένης στις ανάγκες του κοινού των ενηλίκων. Σε τοπικό επίπεδο, συντονίζει δραστηριότητες που απευθύνονται άμεσα σε Ενήλικες με εκπαιδευτικά μέσα σε συνεργασία με ιδιωτικά ιδρύματα και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε τοπικό επίπεδο, συντονίζει δραστηριότητες που απευθύνονται άμεσα σε Ενήλικες με εκπαιδευτικά μέσα σε συνεργασία με ιδιωτικά ιδρύματα και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

INBIE, Πολωνία

Fundacja “Instytut Badań i Innowacji w Edukacji” (INBIE) – ένα ίδρυμα ΜΚΟ που βρίσκεται στην Τσεστοχόβα – Πολωνία, το οποίο ιδρύθηκε το 2014. Το INBIE προωθεί ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλες τις κοινωνικές ομάδες, καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και υποστηρίζει ενήλικες που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Το INBIE δίνει έμφαση στις συνεργατικές και διαδικτυακές μεθόδους μάθησης και το προσωπικό του διαθέτει εμπειρογνώμονες στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας που εφαρμόζεται στην Εκπαίδευση. Το INBIE διεξάγει πολυάριθμες δωρεάν εκπαιδεύσεις για ενήλικες – η ομάδα-στόχος είναι ενήλικες από 50+ ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και ικανότητες που τους επιτρέπουν να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό και να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες ζωής.

INBIE_LOGO
CIK-logo

CIK TREBNJE, Σλοβενία

Center za Izobraževanje in Kulturo Trebnje (CIK TREBNJE) – είναι δημόσιος οργανισμός, που ιδρύθηκε από τον δήμο Trebnje για την προώθηση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο οργανισμός έχει δύο μονάδες: την Πινακοθήκη των Ναϊφ Καλλιτεχνών και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων: από το δημοτικό σχολείο για ενήλικες έως προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πολυάριθμα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (γενική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και διάφορα μαθήματα).

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό