ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη 2 πνευματικών αποτελεσμάτων, δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού (διεθνείς πιλοτικές δοκιμές, τοπικές πιλοτικές δοκιμές), σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, podcasts, συνεντεύξεις, άρθρα, 4 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις και 1 τελικό συνέδριο.

project results

Κατευθυντήριες γραμμές

Οι κατευθυντήριες γραμμές “Μεθοδολογία, Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση για τη Μικτή Μαθησιακή Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων” παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης και στους εκπαιδευτές/εκπαιδευτές ενηλίκων σχετικά με την παραγωγική ενσωμάτωση της μικτής μαθησιακής μεθόδου στα προγράμματα κατάρτισης/διδασκαλίας τους, διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα. Παρέχονται επίσης κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αποτελεσματικές μεθόδους αξιολόγησης. Μπορείτε να κατεβάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές εδώ:  Αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, πολωνικά, ιταλικά και σλοβενικά.

E-Learning Platform

Η πλατφόρμα θα προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην εφαρμογή της μεικτής μεθόδου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων και έναν χώρο κοινωνικής μάθησης (Social Learning Board) όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να θέτουν ερωτήσεις και να μοιράζονται σχετικές πληροφορίες. Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει όλα τα αποτελέσματα του έργου και τα διαδικτυακά μαθήματα θα είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες (επίσημες γλώσσες των χωρών εταίρων του έργου και αγγλικά). Η πλατφόρμα θα επιτρέψει την υποστηριζόμενη αυτόνομη μάθηση από εκπαιδευτές/εκπαιδευτές ενηλίκων στις χώρες εταίρους καθώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη και πέραν αυτής.

Πιλοτικά μαθήματα

1 διεθνές και 5 τοπικά μαθήματα κατάρτισης

Τα μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτές ενηλίκων θα πραγματοποιηθούν για τη διάδοση και τη δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων καθώς και των ενήλικων εκπαιδευομένων. Οι συμμετέχοντες στα πιλοτικά μαθήματα θα παράσχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση που θα επιτρέψει στους εταίρους του έργου να βελτιώσουν τα αποτελέσματα, αν χρειαστεί.

Εκπαιδευτικοί – ειδικοί σχεδιαστές καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων

Πιστεύουμε ότι η γνώση της ακριβούς παιδαγωγικής πρέπει να συνδυάζεται με την εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο και να αναπτυχθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσουμε από την αρχή – να σπάσουμε τις υπάρχουσες προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας, να βελτιώσουμε τις διδακτικές τους δεξιότητες και τις μεθόδους τους γενικότερα, επιτρέποντάς τους να ανοίξουν τη νοοτροπία τους και να αγκαλιάσουν πλήρως τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους.

Έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Επικοινωνήστε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό