PARTNERZY

Partnerstwo

Projekt Flip Edu Up skupia partnerów z pięciu krajów europejskich: Niemiec, Cypru, Słowenii, Polski i Włoch.

Wszyscy partnerzy projektu pracują nad tematem blended learning, stosując różne podejścia i metody, aby wspierać modernizację edukacji dorosłych oraz systemów szkoleniowych.

project partnership
HEUREKA LOGO

HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. s, Niemcy

Od momentu powstania w 2000 roku, HeurekaNet angażuje się w nowe podejścia i metody w dziedzinie uczenia się przez całe życie i przyczynia się do rozwoju kultury uczenia się i infrastruktury uczenia się poprzez analizę, badania, ocenę i innowacyjne impulsy. Innowacje w instytucjach edukacyjnych, analiza wymagań kompetencyjnych i opracowywanie dostosowanych ofert, a także opracowywanie, testowanie i wprowadzanie nowych metod, takich jak e-learning/m-learning oraz kreatywne podejścia to główne tematy projektów.

DOREA Educational Institute, Cypr

DOREA nie jest dla organizacji zysku założonej w 2012 r. Na Cyprze, oferującej wysokiej jakości nieformalną edukację dla dorosłych nauczycieli i dorosłych na poziomie UE. Dorea ma ogromną wiedzę specjalistyczną w zakresie projektu, a także techniczną wiedzę na temat rozwoju platform e-learningowych. Przez ostatnie kilka lat Dorea organizuje kursy szkoleniowe koncentrowane na „Mieszaniu uczenia się i odwróconej w klasie” oraz „w kierunku e-learningu: opracowywanie kursu online” dla dorosłych nauczycieli i instytucji edukacyjnych dorosłych, a także była odpowiedzialna za opracowywanie kursów online w Kilka projektów Erasmus+ KA2. Dorea ma również szeroką sieć interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym, a także na poziomie europejskim.

DOREA LOGO
MVNGO LOGO

Mine Vaganti NGO, Włochy

Mine Vaganti NGO to organizacja non-profit założona na Sardynii w 2009 roku, której usługi obejmują edukację i szkolenia, projektowanie i rozwój projektów, badania tematyczne, mobilność międzynarodową i doradztwo. Organizacja skupia profesjonalistów w dziedzinie projektowania projektów i edukacji (formalnej i pozaformalnej) dostosowanych do potrzeb dorosłych odbiorców. Na poziomie lokalnym koordynuje działania skierowane bezpośrednio do Dorosłych za pomocą środków edukacyjnych we współpracy z prywatnymi fundacjami i innymi instytucjami edukacyjnymi. Na poziomie lokalnym koordynuje działania skierowane bezpośrednio do Dorosłych za pomocą środków edukacyjnych we współpracy z prywatnymi fundacjami i innymi instytucjami edukacyjnymi.

INBIE, Polska

Fundacja “Instytut Badań i Innowacji w Edukacji” (INBIE) – instytucja pozarządowa z siedzibą w Częstochowie, założona w 2014 roku. INBIE promuje równe szanse edukacyjne dla wszystkich grup społecznych, walczy z wykluczeniem społecznym i wspiera osoby dorosłe zagrożone marginalizacją. INBIE kładzie nacisk na metody uczenia się oparte na współpracy i online, a jego personel ma ekspertów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w edukacji. INBIE prowadzi bezpłatnie liczne szkolenia dla osób dorosłych – grupą docelową są osoby dorosłe powyżej 50 roku życia, chcące rozwijać nowe umiejętności i kompetencje, które pozwalają im na powrót do pracy i szukanie lepszych szans życiowych.

INBIE_LOGO
CIK-logo

CIK TREBNJE, Slovenia

Center za Izobraževanje in Kulturo Trebnje (CIK TREBNJE) – to organizacja publiczna, ustanowiona przez gminy Trebnje w celu promowania i rozwijania edukacji dorosłych. Organizacja ma dwie jednostki: galerię  artystów nieprofesjonalnych i centrum edukacji dorosłych. Centrum edukacji dorosłych oferuje kompleksowy zakres programów edukacyjnych: od podstawowych po szkołę dla dorosłych do programów edukacji średniej, a także liczne nieformalne programy edukacyjne (edukacja ogólna, szkolenie zawodowe i różne kursy).

Gotowy żeby zacząć?

Skontaktuj się lub utwórz konto