Υποενότητα 1: Ανάλυση αναγκών

Αυτό το μάθημα αφορά την ανάλυση αναγκών στη μεικτή μάθηση και είναι μια διαδικασία που βοηθά στον προσδιορισμό των μαθησιακών αναγκών των ατόμων ή της ομάδας των εκπαιδευομένων και μπορεί να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, του υλικού, των χρονοδιαγραμμάτων και των χώρων που προσαρμόζονται στην ομάδα-στόχο.

Αναλυτικότερα θα μάθετε:

 1. Γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης;
 2. Ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι μας;
 3. Τι θέλουμε να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι;
 4. Ποια είναι τα γνωστικά κενά των μαθητών μου;
 5. Πώς θα βοηθήσει η κατάρτιση στη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων;
 6. Πόσο χρόνο και χρήμα μπορούμε να επενδύσουμε;
 7. Τι είδους κατάρτιση θα βοηθήσει;

Υποενότητα 2: Σχεδιασμός μαθημάτων

Η υλοποίηση της μάθησης απαιτεί τη διατήρηση μιας συγκεκριμένης σειράς, οι επιμέρους φάσεις της κατάρτισης πρέπει να ακολουθούνται. Μετά από μια βαθιά ανάλυση των αναγκών και της διαθεσιμότητας των εκπαιδευομένων, η καλύτερη μέθοδος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο έργο μας “Flip Edu Up” είναι η προσέγγιση της μικτής μάθησης. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος, που θα σας καθοδηγήσουμε πώς να σχεδιάσετε ένα “μάθημα μεικτής μάθησης” για ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Αναλυτικά, θα μάθετε:

 • Πώς να σχεδιάσετε ένα καλό μάθημα;
 • Μεθοδολογία του Flip Edu Up;
 • Γιατί η μικτή μάθηση;

Υποενότητα 3: Εφαρμογή

Η επιτυχής εφαρμογή ενός προγράμματος μικτής μάθησης απαιτεί συντονισμένο και συνεκτικό σχεδιασμό. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη και τον προγραμματισμό των οικονομικών και τεχνικών πόρων, των ανθρώπινων πόρων, του προγραμματισμού των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της υποστήριξης των φοιτητών. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και η συνεχής αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος μικτής μάθησης.

Αναλυτικά θα μάθετε:

 • Πώς να προετοιμάζετε τις εργασίες πριν από την εκπαίδευση;
 • Πώς να υλοποιήσετε το μάθημα;
 • Πώς να κλείσετε ένα μάθημα;

Υποενότητα 4: Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποσκοπεί στην αξιολόγηση του προγράμματος, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του και στην ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του προγράμματος.

Αναλυτικά θα μάθετε:

 • Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διενέργεια μιας αξιολόγησης;
 • Ποια είναι τα οφέλη της μικτής μάθησης;
 • Πώς να προετοιμάσετε ένα καλό σχέδιο διάδοσης;

Τα προαναφερθέντα θέματα περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο και άλλες ευκαιρίες μάθησης, όπως εργασίες για ομαδικές συζητήσεις ή συνδέσμους για εργαλεία προς διερεύνηση. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ένα τελικό κουίζ όπου μπορείτε να ελέγξετε τη μάθησή σας. Σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε το μάθημα με τη σειρά που αναφέρεται.