REZULTATI

Rezultati projekta

Projekt predvideva razvoj 2 intelektualnih rezultatov, usposabljanje osebja (mednarodno pilotno testiranje, lokalno pilotno testiranje), vrsto spletnih seminarjev, podcastov, intervjujev, člankov, 4 multiplikativne dogodke in 1 zaključno konferenco.

project results

Smernice

Smernice “Metodologija, zagotavljanje kakovosti in evalvacija za kombinirani pristop k učenju v izobraževanju odraslih” zagotavljajo praktične smernice za ustanove za izobraževanje odraslih in poklicno usposabljanje ter izobraževalce/usposabljavce odraslih glede produktivnega vključevanja metode kombiniranega učenja v njihove programe usposabljanja/izobraževanja in s tem zagotavljanja visoke kakovosti. Zagotovljene so tudi smernice o učinkovitih metodah vrednotenja. Smernice si lahko prenesete tukaj:  V angleškem, nemškem, grškem, poljskem, italijanskem in slovenskem jeziku.

Platforma za e-učenje

Platforma bo ponujala spletne tečaje za podporo izobraževalcem odraslih pri izvajanju kombinirane metode učenja v izobraževanju odraslih in prostor za socialno učenje (Social Learning Board), kjer bodo udeleženci lahko izmenjavali informacije, postavljali vprašanja in delili pomembne informacije. Platforma bo vključevala vse rezultate projekta, spletni tečaji pa bodo na voljo v več jezikih (uradni jeziki držav projektnih partneric in angleščina). Platforma bo omogočila podprto samostojno učenje izobraževalcev/ usposabljalcev odraslih v partnerskih državah ter v preostali Evropi in drugod.

Pilotni tečaji

1 mednarodno in 5 lokalnih usposabljanj

Tečaji, namenjeni izobraževalcem odraslih, bodo potekali z namenom razširjanja in preizkušanja rezultatov projekta med izobraževalci odraslih in učečimi se odraslimi. Udeleženci pilotnih tečajev bodo zagotovili dragocene povratne informacije, ki bodo projektnim partnerjem omogočile, da po potrebi izboljšajo rezultate.

Učitelji – strokovni oblikovalci inovativnih učnih okolij

Prepričani smo, da je treba znanje natančne pedagogike združiti s strokovnim znanjem na področju oblikovanja učnih okolij, da bi ga kar najbolje izkoristili in hkrati razvili zmogljivosti izobraževalcev. Vendar je za dosego tega ključnega pomena začeti od začetka – razbiti obstoječe predsodke izobraževalcev do novih pedagoških metod, izboljšati njihove pedagoške spretnosti in metode na splošno ter jim omogočiti, da odprejo svoje mišljenje in v celoti sprejmejo nove pedagogike.

Ste pripravljeni začeti?

Stopite v stik ali ustvarite račun