PARTNERJI

Partnerstvo

Projekt Flip Edu Up združuje partnerje iz petih evropskih držav: Nemčije, Cipra, Slovenije, Poljske in Italije.

Vsi projektni partnerji se ukvarjajo s tematiko kombiniranega učenja z uporabo različnih pristopov in metod, da bi podprli posodobitev izobraževanja odraslih in sistemov usposabljanja.

project partnership
HEUREKA LOGO

HeurekaNet – Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. s, Nemčija

HeurekaNet je od svoje ustanovitve leta 2000 zavezan novim pristopom in metodam na področju vseživljenjskega učenja ter z analizo, raziskavami, vrednotenjem in inovativnimi spodbudami prispeva k razvoju kulture učenja in infrastrukture učenja. Osrednje teme projektov so inovacije v izobraževalnih ustanovah, analiza zahtev po kompetencah in razvoj prilagojenih ponudb ter razvoj, preskušanje in uvajanje novih metod, kot so e-učenje/učenje in ustvarjalni pristopi.

DOREA Educational Institute, Ciper

DOREA je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2012 na Cipru, ki ponuja visokokakovostno neformalno izobraževanje za izobraževalce odraslih in odrasle na ravni EU.

DOREA ima veliko strokovnega znanja na temo projekta ter tehnično znanje za razvoj platform za e-učenje. V zadnjih nekaj letih je DOREA organizirala tečaje usposabljanja s poudarkom na “mešanem učenju in obrnjeni učilnici” ter “E-učenju naproti: Razvoj spletnih tečajev” za izobraževalce odraslih in ustanove za izobraževanje odraslih ter je bil odgovoren za razvoj spletnih tečajev v več projektih Erasmus+ KA2. DOREA ima tudi široko mrežo deležnikov na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

DOREA LOGO
MVNGO LOGO

Mine Vaganti NGO, Italija

Mine Vaganti NGO  je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2009 na Sardiniji, katere storitve vključujejo izobraževanje in usposabljanje, oblikovanje in razvoj projektov, tematske raziskave, mednarodno mobilnost in svetovanje. Organizacija vključuje strokovnjake na področju oblikovanja projektov in izobraževanja (formalnega in neformalnega), prilagojenega potrebam odraslega občinstva. Na lokalni ravni usklajuje dejavnosti, ki so neposredno namenjene odraslim z izobraževalnimi sredstvi v sodelovanju z zasebnimi fundacijami in drugimi izobraževalnimi ustanovami. Na lokalni ravni usklajuje dejavnosti, ki so v sodelovanju z zasebnimi fundacijami in drugimi izobraževalnimi ustanovami neposredno namenjene odraslim.

INBIE, Poljska

Fundacja “Instytut Badań i Innowacji w Edukacji” (INBIE) – nevladna ustanova s sedežem v Čenstohovi na Poljskem, ustanovljena leta 2014. INBIE spodbuja enake možnosti izobraževanja za vse družbene skupine ter se bori proti socialni izključenosti in podpira odrasle osebe, ki jim grozi marginalizacija. INBIE daje poudarek sodelovalnim in spletnim učnim metodam, v njegovem osebju pa so strokovnjaki s področja informacijske in komunikacijske tehnologije, ki se uporablja v izobraževanju. INBIE izvaja številna brezplačna usposabljanja za odrasle – ciljna skupina so odrasli, stari 50 let in več, ki želijo razviti nova znanja in kompetence, ki jim omogočajo, da se ponovno vključijo na trg dela in iščejo boljše življenjske priložnosti.

INBIE_LOGO
CIK-logo

CIK TREBNJE, Slovenia

Center za Izobraževanje in Kulturo Trebnje (CIK TREBNJE) – je javna organizacija, ki jo je ustanovila občina Trebnje za spodbujanje in razvoj izobraževanja odraslih. Organizacija ima dve enoti: V okviru centra delujeta Galerija naivnih umetnikov in Center za izobraževanje odraslih. Center za izobraževanje odraslih ponuja celovito paleto izobraževalnih programov: od osnovnošolskega šole za odrasle do srednješolskih izobraževalnih programov ter številne programe neformalnega izobraževanja (splošno izobraževanje, poklicno usposabljanje in različni tečaji).

Ste pripravljeni začeti?

Stopite v stik ali ustvarite račun