PROJEKT SI

Ozadje projekta

Digitalni dostop odpira možnosti za nadaljnje učenje. Institucije za izobraževanje odraslih in izobraževalci odraslih morajo izboljšati svoje digitalne spretnosti in zbrati nove ideje za pristope k poučevanju in učenju, da bi odraslim učencem ponudili nove možnosti učenja in jih vključili v spletno učenje.

Na udeleženca osredotočen pristop

Projekt namenja čas pomoči izobraževalcem odraslih pri pridobivanju digitalnih spretnosti, predvsem v zvezi z izboljšanjem vključevanja tehnologije v razred do uporabe digitalnih spretnosti na področju kombiniranega učenja, da bi dosegli boljše rezultate pri vključevanju. Morda pa je najpomembneje, da je ta projekt edinstven, ker se poglobi v celovito in večplastno miselnost, ki se skriva v umetnosti in znanosti prenašanja znanja in poučevanja. To počne tako, da priznava pedagogiko, osredotočeno na učenca, in kaže, kako ima izvajanje analognih metod in tehnik ob pravilni uporabi neverjeten potencial, da postane učna izkušnja razumljiva, motivacijska, vključujoča in učinkovita za učence iz različnih okolij in z različnimi učnimi stili.

Kombinirano učenje

Zato se bo ta projekt osredotočil na zagotavljanje orodij za poučevanje v današnjem času, ki se sooča s posebnimi izzivi in priložnostmi. Ena od glavnih priložnosti, ki jih imajo naši učitelji na voljo, je metoda kombiniranega učenja. Kakovostno kombinirano učenje je metoda, ki spoštuje in združuje učinkovite tradicionalne razredne tehnike s spletnim učenjem, pri čemer je učenec vedno v središču, tako da izobraževalci in učenci najbolje sodelujejo.

Izobraževalci odraslih

Med projektom bodo izobraževalci odraslih raziskovali nove pristope k poučevanju in učenju, zlasti v smislu metode kombiniranega učenja. Poleg tega se bodo izobraževalci odraslih lahko naučili, kako prilagoditi modele metode kombiniranega učenja potrebam svojih učencev in učilnic ter tako uvesti lastno kombinacijo modelov za doseganje svojih edinstvenih izobraževalnih ciljev. Izobraževalci se bodo iz tehnikov, ki izvajajo ideje in postopke učnega načrta, razvili v izobraževalce kot oblikovalce inovativnih učnih okolij ter strokovnjake na področju umetnosti in znanosti poučevanja.

Ste pripravljeni začeti?

Stopite v stik ali ustvarite račun