SI_Module 1. Usposabljanje Izobraževalcev

Modul je razdeljen na 4 lekcije - "Analiza potreb", "Oblikovanje tečaja", "Izvajanje" in "Vrednotenje". Namen modula je pomagati pri ugotavljanju učnih potreb posameznikov ali skupine učencev, oblikovanju programa usposabljanja na podlagi teh potreb, izvajanju usposabljanja glede na razpoložljive finančne, tehnične in človeške vire ter nazadnje pri zbiranju povratnih informacij, ocenjevanju in izboljševanju programa usposabljanja.
flipeduup.eu · April 20, 2023
+279 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 14 Lessons
  • 4 Quizzes
  • Course Certificate