Lesson 2 of14
In Progress

UČNI NAČRT

flipeduup.eu April 20, 2023

Vsebinski sklop 1: Analiza potreb

Ta tečaj govori o analizi potreb pri kombiniranem učenju in je postopek, ki pomaga določiti učne potrebe posameznikov ali skupine učencev in je lahko v veliko pomoč pri načrtovanju dejavnosti usposabljanja, gradiva, časovnega okvira in krajev, prilagojenih ciljni skupini.

Podrobno se boste naučili:

 1. Zakaj želimo razviti program usposabljanja?
 2. Kdo so naši učenci?
 3. Kaj želimo, da učenci dosežejo?
 4. Katere so vrzeli v znanju mojih učencev?
 5. Kako bo usposabljanje pripomoglo k izboljšanju znanja in spretnosti učencev?
 6. Koliko časa in denarja lahko vložimo?
 7. Katera vrsta usposabljanja bo pomagala?

Vsebinski sklop 2: Oblikovanje usposabljanja

Izvajanje učenja zahteva vzdrževanje posebnega reda, pri čemer je treba upoštevati posamezne faze usposabljanja. Po temeljiti analizi potreb in razpoložljivosti učencev je najboljša metoda, ki jo lahko uporabimo v našem projektu “Flip Edu Up”, pristop mešanega učenja. To je potem razlog, da vas bomo vodili, kako zasnovati “tečaj kombiniranega učenja” za odrasle udeležence izobraževanja.

Podrobno se boste naučili:

 • Kako oblikovati dober tečaj?
 • Metodologijo Flip Edu Up?
 • Zakaj kombinirano učenje?

Vsebinski sklop 3: Izvedba

Uspešno izvajanje programa kombiniranega učenja zahteva usklajeno in dosledno načrtovanje. To vključuje razmislek o finančnih in tehničnih virih, človeških virih, razporeditvi tečajev, podpori mentorjem in študentom ter njihovo načrtovanje. Sodelovanje z učitelji in sprotno ocenjevanje sta bistvena za uspešno izvajanje programa kombiniranega učenja.

Podrobno se boste naučili:

 • Kako pripraviti naloge pred usposabljanjem?
 • Kako izvajati tečaj?
 • Kako zaključiti tečaj?

Vsebinski sklop 4: Evalvacija

Vrednotenje je namenjeno ocenjevanju programa, izboljšanju njegove učinkovitosti in informiranju o programskih odločitvah.

Podrobneje se boste naučili:

 • Kaj je treba upoštevati pri vrednotenju?
 • Kakšne so prednosti kombiniranega učenja?
 • Kako pripraviti dober načrt razširjanja?

Zgoraj omenjene teme vključujejo enega ali več videoposnetkov z navodili in druge priložnosti za učenje, kot so naloge za skupinske razprave ali povezave do orodij, ki jih lahko raziščete. Tečaj se zaključi z zaključnim kvizom, kjer lahko preverite svoje znanje. Priporočamo, da tečaj opravite v navedenem vrstnem redu.