Lesson 1 of14
In Progress

UVOD

flipeduup.eu April 20, 2023

Dobrodošli na tečaju!

Moje ime je Tjaša Logar. S kolegom Luisom Ochoa Siguencia sva za vas pripravila ta modul. Zelo sva vesela, da vam lahko pomagamo pri spoznavanju kombiniranega učenja in zlasti pri načrtovanju in oblikovanju tečaja kombiniranega učenja.

Prvi podmodul se imenuje “Analiza potreb”, v katerem se boste naučili, kako določiti učne potrebe posameznikov ali skupine učencev, kar vam je lahko v veliko pomoč pri načrtovanju dejavnosti usposabljanja, gradiv, časovnega načrta in krajev, prilagojenih ciljni skupini.

Drugi podmodul se imenuje “Oblikovanje tečaja”, v katerem vas bomo vodili, kako oblikovati “tečaj kombiniranega učenja” za odrasle udeležence.

Tretji podmodul se imenuje “Izvajanje”, v katerem se boste naučili, kako uspešno izvajati program kombiniranega učenja, ki zahteva usklajeno in dosledno načrtovanje. To vključuje razmišljanje o finančnih in tehničnih virih, človeških virih, razporejanju tečajev, podpori tutorjev in študentov ter njihovo načrtovanje. Sodelovanje z učitelji in sprotno ocenjevanje sta bistvena za uspešno izvajanje programa kombiniranega učenja.

Zadnji, četrti podmodul se imenuje “Vrednotenje”, v katerem se boste naučili, kako oceniti program, izboljšati njegovo učinkovitost in obveščati o programskih odločitvah.

Želimo vam veliko uspeha in zadovoljstva pri tem tečaju.