PL_Moduł 1. Train the Trainer

Moduł podzielony jest na 4 lekcje – „Analiza potrzeb”, „Projektowanie kursu”, „Wdrożenie” i „Ocena”. Moduł ma na celu pomóc w określeniu potrzeb edukacyjnych osób lub grup uczniów, zaprojektowaniu programu szkoleniowego w oparciu o te potrzeby, realizacji szkolenia zgodnie z dostępnymi zasobami finansowymi, technicznymi i ludzkimi, a także zebraniu informacji zwrotnych, ocenie i doskonaleniu program szkoleniowy.
flipeduup.eu · April 18, 2023