Lesson 2 of14
In Progress

KONSPEKT

flipeduup.eu April 18, 2023

Podmoduł 1: Analiza potrzeb

Ten kurs dotyczy analizy potrzeb w nauczaniu mieszanym i jest to proces, który pomaga określić potrzeby edukacyjne poszczególnych osób lub grup uczniów i może być bardzo pomocny przy planowaniu działań szkoleniowych, materiałów, terminów i miejsc dostosowanych do grupy docelowej.

Szczegółowo dowiesz się:

 1. Dlaczego chcemy opracować program szkoleniowy?
 2. Kim są nasi uczniowie?
 3. Co chcemy, aby uczniowie osiągnęli?
 4. Jakie są braki w wiedzy moich uczniów?
 5. W jaki sposób szkolenie pomoże poprawić umiejętności uczniów?
 6. Ile czasu i pieniędzy możemy zainwestować?
 7. Jakie szkolenie pomoże?

Podmoduł 2: Projektowanie kursu

Realizacja nauki wymaga zachowania określonej kolejności, należy przestrzegać poszczególnych etapów szkolenia. Po dogłębnej analizie potrzeb i dostępności uczniów najlepszą metodą, jaką możemy zastosować w naszym projekcie „Flip Edu Up”, jest podejście Blended learning. Dlatego właśnie poprowadzimy Cię, jak zaprojektować „Kurs nauczania mieszanego” dla dorosłych.

Szczegółowo dowiesz się:

 • Jak zaprojektować dobry kurs?
 • Metodologia Flip Edu Up?
 • Dlaczego nauka mieszana?

Podmoduł 3: Implementacja

Pomyślne wdrożenie mieszanego programu nauczania wymaga skoordynowanego i spójnego planowania. Obejmuje to myślenie i planowanie zasobów finansowych i technicznych, zasobów ludzkich, planowania kursów, wsparcia opiekuna i studenta. Współpraca z nauczycielami i bieżąca ewaluacja są niezbędne do pomyślnego wdrożenia programu nauczania mieszanego.

Szczegółowo dowiesz się:

 • Jak przygotować zadania przed szkoleniem?
 • Jak zrealizować kurs?
 • Jak ukończyć kurs?

Moduł podrzędny 4: Ocena

Ewaluacja ma na celu ocenę programu, poprawę jego skuteczności oraz informowanie o decyzjach programowych.

Szczegółowo dowiesz się:

 • Co należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania ewaluacji?
 • Jakie są korzyści z blended learningu?
 • Jak przygotować dobry plan rozpowszechniania?

Wyżej wymienione tematy obejmują jeden lub więcej filmów instruktażowych i inne możliwości uczenia się, takie jak zadania do dyskusji grupowych lub linki do narzędzi do zbadania. Kurs kończy się końcowym quizem, w którym możesz sprawdzić swoją naukę. Zalecamy ukończenie kursu w podanej kolejności.