Lesson 1 of14
In Progress

OGŁOSZENIE

flipeduup.eu April 18, 2023

Witamy na kursie!

Nazywam się Tjaša Logar. Mój kolega Luis Ochoa Siguencia i ja opracowaliśmy ten moduł dla Ciebie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy pomóc Cię poznać blended learning ( w nauczaniu mieszanym), a zwłaszcza zaplanować i skonstruować nauczanie mieszane.

Pierwszy podmoduł nazywa się „Analiza potrzeb”, w którym dowiesz się, jak określić potrzeby edukacyjne poszczególnych osób lub grup uczniów i może być bardzo pomocny przy planowaniu działań szkoleniowych, materiałów, terminów i miejsc dostosowanych dla każdej Grupy.

Drugi podmoduł nosi nazwę „Projektowanie kursu”, w którym poprowadzimy Cię, jak zaprojektować „Kurs nauczania mieszanego” dla uczniów dorosłych.

Trzeci podmoduł nosi nazwę „Wdrożenie”, w którym dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć program nauczania mieszanego, który wymaga skoordynowanego i spójnego planowania. Obejmuje to myślenie i planowanie zasobów finansowych i technicznych, zasobów ludzkich, planowania kursów, wsparcia opiekuna i studenta. Współpraca z nauczycielami i bieżąca ewaluacja są niezbędne do pomyślnego wdrożenia programu nauczania mieszanego.

Ostatni, czwarty podmoduł to „Ewaluacja”, w którym dowiesz się, jak oceniać program, poprawiać jego skuteczność i informować o decyzjach programowych.

Życzymy wielu sukcesów i radości z tego kursu.