PL_Moduł 2. Nauczanie Mieszane

W tym module będziesz miał okazję zapoznać się z nauczaniem mieszanym w sposób kompleksowy i dogłębny. Moduł ma na celu poszerzenie Twojej wiedzy w zakresie metod nauczania, modeli nauczania mieszanego oraz tego, jak rozpocząć wdrażanie działań związanych z nauczaniem mieszanym. Moduł zaprasza również do przyjrzenia się modelowi SAMR i sposobom jego wykorzystania podczas projektowania i wdrażania działań typu blended learning. 
flipeduup.eu · April 18, 2023