Lesson 11 of19
In Progress

LEKCJA 9 “Model SAMR”

flipeduup.eu April 18, 2023

W poprzednich rozdziałach poznałeś różne podejścia do łączenia nauczania. Teraz pojawia się pytanie, które z tych pomysłów konkretnie zrealizować. Aby poradzić sobie z tym pytaniem, pamiętajmy najpierw, że w naszym kontekście rozumiemy mieszanie jako proces, w którym zaczynasz od swoich istniejących zajęć edukacyjnych twarzą w twarz i uzupełniasz je ofertami online. Można więc powiedzieć, że digitalizujemy nauczanie. Jeśli chcemy podejmować konkretne decyzje, pomocny może być model, który zajmuje się cyfryzacją nauczania. Dlatego poniżej przedstawiamy model SAMR opracowany przez Rubena Puentedurę dla cyfryzacji nauczania i podajemy przykład, jak może to być pomocne we wdrażaniu blended learning.

Zadanie LEKCJA 9 „Model SAMR”

Teraz czas na praktykę. Co zmienisz najpierw w swoim nauczaniu? Czy będziesz zastępować, rozszerzać, modyfikować lub przedefiniowywać? A co konkretnie zrobisz. Poddajcie swoje pomysły pod dyskusję w grupowej Module 2. Blended learning. I pomóż swoim rówieśnikom, odpowiadając na ich pomysły. I uzyskaj od nich więcej pomysłów.