Lesson 2 of19
In Progress

Wprowadzenie do Blended Learning : Konspekt

flipeduup.eu April 18, 2023

Ten kurs dotyczy blended learningu i będziesz miał okazję dowiedzieć się o blended learningu w sposób kompleksowy i dogłębny.

Szczegółowo się dowiesz

  1. o sposobach nauczania, takich jak dyskusja grupowa, niezależna praca, współpraca w małych grupach i indywidualne zameldowanie;
  2. o modelach blended learning, takich jak rotacja stacji, flex, a la carte i wzbogacony wirtualny;
  3. jak rozpocząć naukę mieszaną, wprowadzając łuk nauki;
  4. jak łączyć dyskusje grupowe;
  5. jak łączyć niezależną pracę;
  6. jak połączyć współpracę w małych grupach;
  7. jak łączyć meldunki jeden na jednego;
  8. jak połączyć ocenę i refleksję; oraz
  9. o modelu SAMR, aby zbadać mieszanie, omawiając, co jest możliwe z technicznego punktu widzenia, a co ma sens z andragogicznego punktu widzenia.

Zgodnie z tymi celami nauczania kurs podzielony jest na dziewięć lekcji. Każda lekcja zawiera jeden lub więcej filmów instruktażowych i inne możliwości uczenia się, takie jak zadania do dyskusji grupowych lub linki do narzędzi do zbadania. Kurs kończy się końcowym quizem, w którym możesz sprawdzić swoją naukę. Zalecamy ukończenie kursu w podanej kolejności.