Lesson 10 of19
In Progress

LEKCJA 8 “Jak połączyć ocenę i refleksję”

flipeduup.eu April 18, 2023

Nauczanie i uczenie się zwykle obejmuje pewną formę oceny tego, czego się nauczyliśmy i wreszcie refleksję nad procesem uczenia się. Ocena może mieć charakter formatywny lub podsumowujący, formalny lub nieformalny. Oceniane artefakty uczenia się mogą być różnorodne, na przykład teksty pisane, produkty, prezentacje, filmy wideo lub testy.

Nauczanie mieszane – w naszym przypadku zastąpienie lub wzbogacenie nauczania bezpośredniego metodami i narzędziami online – oferuje szeroki wachlarz pomysłów i narzędzi do oceny i refleksji. Jedną z zalet narzędzi oceny i refleksji online jest to, że można je łatwo dostosować i ponownie wykorzystać, a niektóre z nich oferują natychmiastowe automatyczne wyniki, informacje zwrotne, a czasem nawet oceny.

 

W następnym podmodule „PRACA WPROWADZENIE” znajdziesz szczegółowe wprowadzenie do Kahoot.

Dodatkowe linki do narzędzi wymienionych w filmie:

Ankiety, quizy, …

Odpowiedzi, refleksje… przez wideo

Składanie dokumentów

Specjalności:

 

Zadanie LEKCJA 8 „Jak połączyć ocenę i refleksję”

Czy znasz inne dobre metody i narzędzia do łączenia oceny i refleksji? Podziel się nimi w sekcji grupowej Module 2. Blended learning. I zobacz, co polecają inni.