Lesson 10 of19
In Progress

LEKCIJA 8 “Kako združiti ocenjevanje in refleksijo”

flipeduup.eu April 18, 2023

Poučevanje in učenje običajno vključujeta določeno obliko ocenjevanja naučenega in na koncu razmislek o učnem procesu. Ocenjevanje je lahko formativno ali sumativno, formalno ali neformalno. Ocenjeni učni artefakti so lahko različni, na primer pisna besedila, izdelki, predstavitve, videoposnetki ali testi.

Kombinirano učenje – v našem primeru nadomeščanje ali obogatitev neposrednega poučevanja s spletnimi metodami in orodji – ponuja široko paleto idej in orodij za ocenjevanje in razmislek. Ena od prednosti spletnih orodij za ocenjevanje in razmišljanje je, da jih je mogoče zlahka prilagoditi in ponovno uporabiti, nekatera orodja pa ponujajo takojšnje samodejne rezultate, povratne informacije in včasih celo ocenjevanje.

 

 

V naslednjem podmodulu “Uvod v prakso” boste našli poglobljeno predstavitev orodja Kahoot.

Dodatne povezave do orodij, omenjenih v videoposnetku:

Ankete, kvizi…

Odzivi, razmišljanja … prek videoposnetka

Oddaja dokumentov

Posebnosti:

 

Naloga LEKCIJA 8 “Kako združiti ocenjevanje in refleksijo”

Naloga: Ali poznate druge dobre metode in orodja za združevanje ocenjevanja in refleksije? Delite jih v razdelku Module 2. Blended learning. Oglejte si, kaj priporočajo drugi.