Lesson 2 of19
In Progress

Predstavitev kombiniranega učenja : Učni načrt

flipeduup.eu April 18, 2023

Ta predmet govori o kombiniranem učenju, zato boste imeli priložnost celovito in poglobljeno spoznati kombinirano učenje.

Podrobno se boste naučili

  1. o načinih poučevanja, kot so skupinska razprava, samostojno delo, sodelovanje v majhnih skupinah in individualno preverjanje;
  2. o modelih kombiniranega učenja, kot so rotacija postaj, fleksibilnost, a la carte in obogateno virtualno učenje;
  3. kako začeti z mešanim učenjem z uvedbo učnega loka;
  4. o tem, kako se lotiti mešanega učenja s skupinskimi razpravami;
  5. kako kombinirati samostojno delo;
  6. kako kombinirati sodelovanje v majhnih skupinah;
  7. kako kombinirati individualna preverjanja;
  8. kako združiti ocenjevanje in razmislek ter
  9. o modelu SAMR za raziskovanje mešanja z razpravo o tem, kaj je mogoče s tehničnega vidika in kaj je smiselno z andragoškega vidika.

V skladu s temi učnimi cilji je tečaj razdeljen na devet učnih ur. Vsaka lekcija vključuje enega ali več videoposnetkov z navodili in druge priložnosti za učenje, kot so naloge za skupinske razprave ali povezave do orodij za raziskovanje. Tečaj se zaključi z zaključnim kvizom, v katerem lahko preverite svoje znanje. Priporočamo, da tečaj opravite v navedenem vrstnem redu.