Lesson 11 of19
In Progress

LEKCIJA 9 “Model SAMR”

flipeduup.eu April 18, 2023

V prejšnjih poglavjih ste spoznali različne pristope k združevanju pouka. Zdaj se postavlja vprašanje, katero od teh zamisli morate konkretno uresničiti. Da bi se lahko spoprijeli s tem vprašanjem, najprej spomnimo, da v našem kontekstu mešanje razumemo kot proces, pri katerem izhajate iz obstoječih dejavnosti neposrednega poučevanja in jih dopolnite s spletno ponudbo. Tako bi lahko rekli tudi, da digitaliziramo poučevanje. Če želimo sprejeti konkretne odločitve, nam je lahko v pomoč model, ki obravnava digitalizacijo poučevanja. Zato v nadaljevanju predstavljamo model SAMR, ki ga je razvil Ruben Puentedura za digitalizacijo poučevanja, in navajamo primer, kako je lahko v pomoč pri izvajanju kombiniranega učenja.

Naloga LEKCIJA 9 “Model SAMR”

Zdaj je čas za vaje. Kaj boste najprej spremenili pri svojem poučevanju? Boste nadomestili, dopolnili, spremenili ali preoblikovali? In kaj boste naredili konkretno. Svoje zamisli dajte v razpravo v razdelku Module 2. Blended learning . Pomagajte svojim vrstnikom tako, da se odzovete na njihove zamisli. In od njih pridobite še več idej.